Lietuvos Respublikos teisės aktai numato esminę nuostatą, kad su vaiku susijusios tėvų teisės ir pareigos yra lygios. Visus vaiko priežiūros ir auklėjimo klausimus tėvai turi spręsti bendru sutarimu. Kiekvieną iš jų sieja vienoda pareiga rūpintis vaiku, nepriklausomai nuo to, ar tėvai gyvena kartu santuokoje (nesusituokę), ar yra išsiskyrę (nebuvo susituokę) ir gyvena atskirai. 

Vis dėlto, kartais tėvams nepavyksta visų su vaikais susijusių klausimų išspręsti bendru sutarimu. Tėvų ginčai dėl vaikų dažniausiai kyla tada, kai jie nesusitaria dėl: 


- vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;


- bendravimo su vaiku, kai tėvai  gyvena skyrium; 


- vaiko bendravimo su artimaisiais giminaičiais. 

Atnaujinimo data: 2023-12-10