Viešųjų pirkimų tarnyba, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir jai pavaldžiomis įstaigomis, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba parengė Socialiai atsakingų pirkimų gaires, kuriomis kviečiami naudotis pirkimų vykdytojai.

Socialiai atsakingi pirkimai – tai pirkimai, kuriais siekiama atsižvelgti į perkamų prekių, paslaugų ir darbų poveikį visuomenei, prisidedant prie socialinių klausimų sprendimo.

Gairių tikslas – padėti pirkimų vykdytojams planuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus, kuriuos vykdant būtų prisidedama prie socialinių klausimų sprendimo.

Viešųjų pirkimų tarnyba parengė atmintinę apie socialiai atsakingų viešųjų pirkimų vykdymą (toliau – Atmintinė), kurioje apibendrintai pateikiama informacija apie galimybę vykdyti socialiai atsakingus pirkimus bei nuoroda į Socialiai atsakingų pirkimų gaires.

Socialiai atsakingi viešieji pirkimai

 

 

Nuomos pirkimo Rokiškyje informacija:

Skelbimas dėl nuomos pirkimo Rokiškyje

Pirkimo sąlygos

Nuomos sutarties projektas 

Socialinis ekonominis pagrindimas

Pirkimų planą rasite apsilankę čia: Centrinis viešųjų pirkimų portalas

Sudarytų pirkimo sutarčių sąrašą rasite čia: Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (laukelyje "Perkančioji organizacija" turi būti nurodyta "Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba").

Atnaujinimo data: 2024-03-04