Korupcijos rizikos analizė

Pagal Korupcijos prevencijos įstatymo  6 straipsnį korupcijos rizikos analizę atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka, kuri yra skelbiama viešai.

Specialiųjų tyrimų tarnyba, nustatydama būtinybę atlikti korupcijos rizikos analizę tam tikroje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese, apimančiame vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklą, nagrinėja išvadas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo (jeigu atitinkamoje veiklos srityje ar procese buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas), korupcijos rizikos valdymo vertinimus, su jais susijusią informaciją, kitą Specialiųjų tyrimų tarnybos turimą ir prieinamą informaciją, atsižvelgdama į Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus patvirtintus korupcijos prevencijos prioritetus.

Antikorupcinio vertinimo išvada dėl pranešimo apie galimą vaiko teisių pažeidimą nagrinėjimo, vaiko situacijos vertinimo ir vaiko laikinosios priežiūros ar paėmimo iš jo tėvų ar kitų vaiko atstovų organizavimo

Lietuvos respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) antikorupcinio vertinimo išvados nr. 4-01-2373 „Dėl pranešimo apie galimą vaiko teisių pažeidimą nagrinėjimo, vaiko situacijos vertinimo ir vaiko laikinosios priežiūros ar paėmimo iš jo tėvų ar kitų vaiko atstovų organizavimo“ įgyvendinimo pažyma

Atnaujinimo data: 2023-12-10