Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri įstaigos veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai.

Nustatinėjama Tarnybos veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

2020 metai

Globa ir rūpyba

Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė

Motyvuotos išvados priedas Nr. 1

Globos (rūpybos) priežiūros srities pokyčio, atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybę, įgyvendinimas

2021 metai 

Viešieji pirkimai 

Įstaigos veiklos sričių atitikties Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams vertinimas

Motyvuota išvada dėl įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo

Viešųjų pirkimų srities pokyčio, atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybę, įgyvendinimas

Vaiko atstovo pagal įstatymą išklausymas ir supažindinimas su priimtais sprendimais VSV metu

Vaiko atstovo pagal įstatymą išklausymas ir supažindinimas su priimtais sprendimais vaiko situacijos vertinimo metu

Motyvuota išvada

Motyvuotos išvados priedas Nr. 1

Vaiko atstovo pagal įstatymą išklausymo ir supažindinimo su priimtais sprendimais pokyčio, atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybę, įgyvendinimas

Teisėkūros procesas Tarnyboje 

Įstaigos veiklos sričių atitikties Lietuvos respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams vertinimas

2 priedas 

Motyvuotos išvados priedas Nr. 1

3 priedas

Teisėkūros srities pokyčio, atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybę, įgyvendinimas

2022 metai

Lobistinės veiklos priežiūra 

Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo įstaigos lobistinės veiklos priežiūros srityje.

Lobistinės veiklos priežiūros pokyčio, atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybę, įgyvendinimas.

2023 metai

Viešųjų pirkimų dokumentų derinimo proceso kontrolė

Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo įstaigos viešųjų pirkimų dokumentų derinimo proceso kontrolės srityje.

Atnaujinimo data: 2023-12-10