Informacijos apie asmenį rinkimas

Asmenis į pareigas priimančio vadovo pareiga yra užtikrinti, kad į pareigas būtų priimti ir tas pareigas eitų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys. Atsižvelgiant į tai, ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 str. nuostatomis, įstaigos vadovas prieš asmenį skirdamas į atitinkamas pareigas privalo (o tam tikrais atvejais gali) kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau – STT), kad STT surinktų ir pateiktų įstaigos vadovui atitinkamą informaciją apie asmenį.

Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT. Pagal kompetenciją STT surenka teisėsaugos, kontrolės, kriminalinės žvalgybos subjektų ar kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių turimą informaciją apie asmenį, duomenis iš valstybės tarnautojų registro, prireikus – iš kitų valstybės ar žinybinių registrų, duomenų rinkmenų, ir kartu su savo apie asmenį turima įslaptinta bei vieša informacija pateikia besikreipiančiam subjektui.

Dėl Tarnybos direktoriaus patikrinimo į STT kreipiasi Socialinės apsaugos ir darbo ministras. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti vadovaujančias ar kitas pareigas, gavimo pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnį, sąrašas

Atnaujinimo data: 2023-12-10