Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato nutarimai

2005 m. birželio 23 d. LAT Senato nutarimas Nr. 54 „Dėl įstatymų, reglamentuojančių tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, taikymo teismų praktikoje“

2003 m. birželio 20 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarimas Nr. 41 „Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje, nagrinėjant bylas dėl teismo leidimų išdavimo pagal Civilinio proceso kodekso XXXIX skyriaus taisykles“

2002 m. birželio 21 d. LAT Senato nutarimas Nr. 35 „Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje, nustatant nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą, tėvams gyvenant skyrium“

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo apžvalgos

2005 m. birželio 23 d. LAT senato nutarimu patvirtinta Lietuvos Respublikos teismų praktikos taikant įstatymus, reglamentuojančius tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo vaikus, apibendrinimo apžvalga

2003 m. birželio 20 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarimu Nr. 41 patvirtinta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­mų prak­ti­kos, nag­ri­nė­jant by­las dėl teis­mo lei­di­mų iš­da­vi­mo pa­gal Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dekso

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2002 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 35 patvirtinta Įstatymų taikymo teismų praktikoje, nustatant nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą, tėvams gyvenant skyrium, apžvalga

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys

Šeimos teisė

Dėl baudžiamojoje byloje nustatytų mažamečio vaiko tvirkinimo aplinkybių ir pateiktų įrodymų vertinimo, jų reikšmės, sprendžiant dėl civilinėje byloje tėvų valdžios apribojimo sąlygų; dėl vaiko teisės į šeimos ryšius užtikrinimo ir ją ribojančių priemonių taikymo apimties; dėl tinkamų gyvenimo sąlygų nepilnamečiam vaikui nustatymo, gyvenant su tėvu, kuriam taikomos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės; dėl ryšių su giminaičiais (buvusiais globėjais) palaikymo
3K-7-114/2013


Išlaikymas 
Dėl laiko, nuo kurio gali būti mažinamas nepilnamečiam vaikui priteisto išlaikymo dydis
3K-3-325/2011 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“) 

Dėl lygaus visiems vaikams išlaikymo priteisimo principo taikymo
3K-3-154/2011 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Pilnamečio vaiko išlaikymas
3K-3-11/2011 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Globos institucijoje augusio vaiko teisė į išlaikymo skolą iš tėvo
3K-3-8/2011 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“) 

Dėl sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pagal kurią vaiko išlaikymas nustatomas įkeistu turtu
3K-3-354/2010 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Kišenpinigiai vaikui – išlaikymo dalis
3K-3-114/2010 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Pilnametystės sulaukusio vaiko išlaikymas
3K-7-204/2009 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Dėl išlaikymo formos pakeitimo
3K-3-531/2008 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Dėl išlaikymo dydžio pakeitimo
3K-3-495/2008 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“) 

Vaiko išlaikymo dydžio keitimas
3K-3-303/2008 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Pilnamečio vaiko išlaikymas
3K-3-248/2008 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Išlaikymo formos pakeitimas
3K-3-628/2006 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Vaiko teisė į išlaikymą dalijant sutuoktinių turtą
3K-3-538/2006 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Išlaikymo forma
3K-3-401/2006 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Išlaikymo lėšų panaudojimas ir atsiskaitymas
3K-3-341/2006 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Vaiko išlaikymo dydis
3K-3-307/2006 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“) 

Ginčai dėl bendravimo su vaiku

Dėl matymosi su vaiku tvarkos pakeitimo ir išlaikymo bei išlaikymo skolos nepilnamečiam vaikui priteisimo
3K-3-335-313/2015 

Vaiko bendravimas su artimaisiais giminaičiais
3K-3-203/2009 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Tėvų ir trečiųjų asmenų ginčai dėl bendravimo su vaiku
3K-3-57/2007 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)


Ginčai dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

Vaiko gyvenamosios vietos keitimas
3K-3-195/2011 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas
3K-3-141/2011 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas (2)
3K-3-411/2008 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas
3K-3-555/2007 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas
3K-3-21/2007 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Vaiko gyvenamosios vietos pakeitimas
3K-3-320/2006 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Tėvų valdžios ribojimas

Laikinas tėvų valdžios apribojimas
3K-3-92/2014 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“) 

Tėvų valdžios apribojimas
3K-7-114/2013 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“) 

Tėvų valdžios apribojimas (3)
3K-3-544/2008 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Terminuotas tėvų teisių apribojimas
3K-3-236/2008 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Tėvų valdžios apribojimas ir tėvų bendravimas su vaiku
3K-3-209/2008 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Tėvų valdžios apribojimas (2)
3K-3-185/2006 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)


Tėvystės nustatymas ir nuginčijimas
Tėvystės nustatymas
3K-3-279/2011 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Tėvystės nustatymas
3K-3-218/2011 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Tėvystės nuginčijimas
3K-3-304/2010 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“) 

Tėvystės nuginčijimas (4)
3K-3-9/2007 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“) 

Tėvystės nustatymas
3K-3-425/2006 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Vaiko globa (rūpyba)

Vaiko gyvenimas giminaičių šeimoje nėra lemiamas veiksnys sprendžiant globos klausimą
3K-3-169/2010 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Vaiko laikinoji ir nuolatinė globa (rūpyba) (2)
3K-3-530/2006 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Įvaikinimas

Dėl įvaikinimo
3K-3-574-421/2015

Vaiko nuomonė ir jos reikšmė


Vaiko nuomonė ir jos reikšmė sprendžiant vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) klausimus (6)
3K-3-57/2007 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Vaiko nuomonė ir jos reikšmė sprendžiant vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) klausimus (5)
3K-3-357/2006 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Vaiko teisė į būstą
Civilinė atsakomybė už tėvų pareigos užtikrinti vaiko teisę į būstą pažeidimą
3K-3-383/2008 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Vaiko teisė į gyvenamąjį būstą (2)
3K-3-580/2006 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Vaiko teisė į gyvenamąjį būstą
K-3-302/2006 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Kitų rūšių bylos

Įsakymo dėl šeimos įrašymo į Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą apskundimas
2013-11-21

Uzufrukto teisės į gyvenamąją patalpą, kuri yra vieno sutuoktinio nuosavybė, nustatymas, kai po santuokos nutraukimo su kitu sutuoktiniu lieka gyventi nepilnametis vaikas
3K-3-37/2013 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Vaiko teisė į atvaizdą
3K-3-262/2011 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“) 

Laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas iki teismo sprendimo priėmimo
3K-3-216/2011 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Vaiko teisė į privalomą palikimo dalį
3K-3-501/2010 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“) 

Dėl neturtinės žalos, padarytos vaiko teisių apsaugos skyriaus veiksmais, atlyginimo
3K-3-23/2010 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“) 

Turto, kuriame gyvena vaikai, pardavimo iš varžytinių akto pripažinimas negaliojančiu
3K-3-525/2007 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Nukrypimas nuo bendro sutuoktinių turto lygių dalių principo, atsižvelgiant į nepilnamečių vaikų interesus
3K-3-220/2007 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Atsisakymo priimti palikimą nuginčijimas, saugant vaiko teisėtus interesus ir teises
3K-3-98/2007 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Skundai dėl pasirengimo būti vaiko globėju (rūpintoju)
3K-3-234/2006 (nurodytą civilinės bylos numerį reikia įvesti į paieškos sistemos laukelį „Bylos nr.“)

Europos teisingumo teismas

Europos teisingumo teismo praktika 

Atnaujinimo data: 2023-12-10