1. Teisės akto Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai). šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą, atestacijos ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarkos aprašo  (nauja redakcija) projekto antikorupcinio vertinimo pažyma 2020-06-26.

2. Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą, atestacijos ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma 2020-08-20.

3. Tarnybinių vaizdo stebėjimo priemonių naudojimo ir vaizdo bei garso duomenų tvarkymo taisyklių projekto antikorupcinio vertinimo pažyma 2020-10-01.

4. Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma 2020-10-26.

5. Atvejų, susijusių su galimais vaiko teisių pažeidimais, nagrinėjimo, veiksmų atlikimo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma 2020-11-03.

6. Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti tarnybos patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma 2020-12-08.

7. Gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų tvarkymo taisyklių projekto antikorupcinio vertinimo pažyma 2020-12-08.

Atnaujinimo data: 2023-12-10