Smurto prieš vaikus atpažinimas ir reagavimas

Siekiant mažinti smurtinio elgesio prieš vaikus kultūrą mūsų šalyje, svarbu, kad kiekvienas jos pilietis netoleruotų ir gebėtų atpažinti bei atitinkamai reaguoti į smurtinį elgesį prieš vaikus. O kad tai gebėtume padaryti, kviečiame daugiau sužinoti (ar pasikartoti turimas žinias) apie smurto prieš vaikus atpažinimą ir reagavimą į jį.

Vaizdo medžiagą sudaro 3 dalys. Kiekvienoje dalyje, peržiūrėję vaizdo medžiagą, galėsite pasitikrinti žinias, atlikdami testą. Vaizdo medžiagos peržiūrų ir testo atlikimo skaičius – neribotas.

1 dalyje sužinosite apie:

1. Smurto situacijos sampratą

2. Smurto formas

3. Smurto požymius

2 dalyje sužinosite apie:

1. Rekomendacijas pokalbiui su vaiku

2. Vengtinus aspektus pokalbyje su vaiku

3. Bendravimo su smurtą patyrusiu vaiku iššūkius

3 dalyje sužinosite apie:

1. Skirtingų smurto formų pasekmes

2. Smurto pasekmes skirtinguose vaiko amžiaus tarpsniuose

3. Pagalbą vaikui

4. Pagalbą smurtą patyrusio vaiko šeimai

Atnaujinimo data: 2023-12-10