Atstovavimas vaiko teisėms ir geriausiems interesams

Vaikai yra ypatinga visuomenės grupė, kuriai reikia ypatingos apsaugos ir paramos, jie dar neturi pilno teisinio veiksnumo, ne visus veiksmus gali atlikti savarankiškai, sprendimus už juos priima jų atstovai pagal įstatymą, todėl tinkamas atstovavimas vaiko teisėms ir geriausiems interesams yra labai svarbus, siekiant užtikrinti vaiko teises. Kviečiame daugiau sužinoti (ar pasikartoti turimas žinias) apie atstovavimą vaiko teisėms.

Vaizdo medžiagą apie atstovavimą vaiko teisėms ir geriausiems interesam sudaro 11 dalių. Peržiūrėję šios dalies vaizdo medžiagą, galėsite pasitikrinti žinias, atlikdami testą. Vaizdo medžiagos peržiūrų ir testo atlikimo skaičius – neribotas.

Peržiūrėjus ir išklausius šioje dalyje esančią vaizdo medžiagą, kviečiame atlikti testą ir pasitikrinti savo žinias. Teisingas atsakymas užskaitomas, kai į klausimą atsakoma pasirenkant teisingą atsakymą.

Vaizdo medžiagoje sužinosite apie:                         

 • Vaiko atstovo pagal įstatymą sampratą, esmę civilinėje teisėje, tėvų lygiateisiškumo principus, vaiko atstovavimą tėvams gyvenant skyrium, tėvų valdžios apribojimą, vaiko atskyrimą nuo tėvų, globėjų (laikinųjų/nuolatinių), kaip atstovų pagal įstatymą, ypatumus.
 • Vaiko teisių užtikrinimą: asmenis/institucijas, užtikrinančias vaiko teises ir geriausius interesus.
 • Tarnybą, kaip vaiko atstovą pagal įstatymus.
 • Tarnybą, kaip vaiko interesą atstovaujančią instituciją ir Tarnybą, kaip išvadą teikiančią instituciją.
 • Atvejus, kai kilus ginčui, vaiko teisių užtikrinimo klausimai sprendžiami teismine tvarka.
 • Vaiko ir tėvų (atstovų pagal įstatymą) interesų konfliktą, ad hoc globėją.
 • Ginčus dėl vaiko teisės bendrauti su giminaičiais.
 • Bylas dėl vaiko, likusio be tėvų globos, globos nustatymą ir kt.
 • Nepilnamečio vaiko dalyvavimą užtikrinant jo teises ir geriausius interesus.
 • Vaiko teisių ir geriausių interesų užtikrinimą ikiteisminiame ir baudžiamajame procese.
 • Emancipaciją, santuokinio amžiaus sumažinimą, nepilnamečius tėvus.

Atnaujinimo data: 2024-01-04