Informacija apie padarytus tarnybinius nusižengimus ir darbo pareigų pažeidimus

2023 m.

2 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų už netinkamą valstybės tarnautojui priskirtų pareigų atlikimą buvo skirtos tarnybinės nuobaudos: 1 griežtas papeikimas; 1 pastaba.  

2022 m.

10  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų už netinkamą valstybės tarnautojui priskirtų pareigų atlikimą buvo skirtos tarnybinės  nuobaudos: 1 papeikimas; 9 pastabos. 

2021 m.

9 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojams už netinkamą valstybės tarnautojui priskirtų pareigų atlikimą buvo skirtos tarnybinės  nuobaudos: 1 papeikimas; 8 pastabos.  2 sprendimai dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo buvo apskųsti administraciniam teismui.

3 atvejais buvo pripažinta, kad Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis padarė darbo pareigų pažeidimą: 2 darbuotojai įspėti, kad darbo sutartis su jais gali būti nutraukta, jeigu per ateinančius dvylika mėnesių darbuotojai padarytų antrą tokį patį darbo pareigų pažeidimą; 1 darbuotojas atleistas iš užimamų darbo pareigų.

2020 m.

11 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  valstybės tarnautojų už netinkamą pareigų atlikimą buvo skirtos tarnybinės nuobaudos – 7 pastabos ir 4 papeikimai.

Atnaujinimo data: 2024-02-14