Pranešk apie galimą vaiko teisių pažeidimą

Jei šiuo metu vaikas patiria smurtą, jo sveikatai ar gyvybei gresia pavojus, vaikui reikalinga užtikrinti saugią aplinką, prašome nedelsiant skambinti į policiją, Skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112.
Jeigu vaikui šiuo metu negresia realus pavojus, prašome užpildyti pranešimą, į kurį vaiko teisių gynėjai sureaguos per 6 val. (jei pranešimas apie galimą smurtą prieš vaiką) arba per 3 d. d. (dėl visų kitų pranešimų).
Informuojame, kad Tarnyba reaguoti į pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą gali tik tais atvejais, kai turimi vaiko ar jo šeimos duomenys (vaiko ir (ar) jo tėvų vardas pavardė ir tikslus gyvenamosios vietos adresas).
Svarbu! Jei apie galimą vaiko teisių pažeidimą jau esate pranešę policijai ar Tarnybai kitu būdu, šio pranešimo pildyti nereikia.

Norėdami pranešti apie vaiko teisių pažeidimą skambinkite į Vaiko teisių liniją tel. 8 800 10 800 (pirmadieniais–ketvirtadieniais 08:00–19:00, penktadieniais 08:00–18:00). Kitu laiku skambinkite Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.

Pranešti apie vaiko teisių pažeidimą galima taip pat artimiausiame vaiko teisių apsaugos skyriuje.

* Vaiko vardas, pavardė
  • Jei nuo vaiko teisių pažeidimo nukentėjo daugiau vaikų, nurodykite juos visus. Pateikite visą jums žinomą informaciją.
* Vaiko amžius arba gimimo data
* Vaiko gyvenamoji (buvimo) vieta (nurodykite adresą)
* Miestas
* Vieta, kurioje įvyko vaiko teisių pažeidimas (nurodykite miestą ir adresą)
* Ar prieš vaiką buvo naudojamas smurtas (fizinis, psichologinis, seksualinis, nepriežiūra)?
* Trumpai aprašykite Jums žinomas įvykio aplinkybes, kai galimai buvo pažeistos vaiko teisės.
* Vaiko tėvų (globėjų) (ar vieno iš jų) vardas, pavardė
* Vaiko, vaiko tėvų (globėjų) (ar vieno iš jų) kontaktiniai duomenys
* Kiti Jums žinomi kontaktai
Pranešimą pateikusio asmens duomenys
Vardas pavardė
Kontaktiniai duomenys
Ryšys su vaiku
* Išreiškiu norą likti anonimu
  • Vaiko teisių gynėjams svarbu gauti Jūsų duomenis, jei būtų poreikis pasitikslinti įvykio aplinkybes. Išreiškus norą likti anonimu Jūsų duomenys niekam nebus atskleisti.