Teisės aktų pažeidimai

Seimo kontrolieriaus pažymos 2019 m.

2019 m. gegužės 9 d. Seimo kontrolieriaus  

Pažyma dėl skundo prieš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2019 m. gegužės 30 d. direktorės įsakymas

2019 m. rugsėjo 16 d. Seimo kontrolieriaus 

Pažyma dėl skundo prieš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2019 m. gegužės 9 d. Seimo kontrolieriaus  

Pažyma dėl skundo prieš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2019 m. gegužės 30 d. direktorės įsakymas

2019 m. rugsėjo 16 d. Seimo kontrolieriaus 

Pažyma dėl skundo prieš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

http://2019 m. gegužės 9 d. Seimo kontrolieriaus Pažyma dėl skundo prieš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2019 m. gegužės 30 d. direktorės įsakymas 2019 m. rugsėjo 16 d. Seimo kontrolieriaus Pažyma dėl skundo prieš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2019 m. gegužės 9 d. Seimo kontrolieriaus  

Pažyma dėl skundo prieš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2019 m. gegužės 30 d. direktorės įsakymas

2019 m. rugsėjo 16 d. Seimo kontrolieriaus 

Pažyma dėl skundo prieš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2019 m. gegužės 9 d. Seimo kontrolieriaus  

Pažyma dėl skundo prieš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2019 m. gegužės 30 d. direktorės įsakymas

2019 m. rugsėjo 16 d. Seimo kontrolieriaus 

Pažyma dėl skundo prieš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Informacija apie padarytus tarnybinius nusižengimus ir darbo pareigų pažeidimus

2022 m.

10  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų už netinkamą valstybės tarnautojui priskirtų pareigų atlikimą buvo skirtos tarnybinės  nuobaudos: 1 papeikimas; 9 pastabos.  2 sprendimai dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo buvo apskųsti administraciniam teismui.

2021 m.

9 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojams už netinkamą valstybės tarnautojui priskirtų pareigų atlikimą buvo skirtos tarnybinės  nuobaudos: 1 papeikimas; 8 pastabos.  2 sprendimai dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo buvo apskųsti administraciniam teismui.

2022-03-24 Regionų apygardos administracinio teismo sprendimas;

2022-04-20 Regionų apygardos administracinio teismo nutartis;

3 atvejais buvo pripažinta, kad Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis padarė darbo pareigų pažeidimą: 2 darbuotojai įspėti, kad darbo sutartis su jais gali būti nutraukta, jeigu per ateinančius dvylika mėnesių darbuotojai padarytų antrą tokį patį darbo pareigų pažeidimą; 1 darbuotojas atleistas iš užimamų darbo pareigų.

2020 m.

11 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  valstybės tarnautojų už netinkamą pareigų atlikimą buvo skirtos tarnybinės nuobaudos – 7 pastabos ir 4 papeikimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-28