Nutarimai

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. IX-156 Dėl Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. XI-1954 Dėl vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarkos koncepcijos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimas Nr. 302 Dėl Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 405 Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimas Nr. 1422 Dėl Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 9 d. nutarimas Nr. 142 Dėl Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1655 Dėl Užsienio valstybėse likusių be tėvų globos vaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką taisyklių patvirtinimo 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. 1114 Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 2 d. nutarimas Nr. 440 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.2761 straipsnį bei vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), ir vaiko globėjų (rūpintojų) centralizuotos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-20