Dėl ko gali paduoti skundą?

Skundo pagrindu gali būti (sąrašas nėra baigtinis):

- nesilaikymas nustatyto ir paskelbto klientų aptarnavimo laiko;

- paslaugos suteikimo vėlavimas (terminų nesilaikymas);

- nesuteikta paslauga;

- priimti arba pateikti pareiškėjo netenkinantys sprendimai išvados ar rezultatai;

- vėlavimas atsakant į paklausimus;

- neadekvati, klaidinanti informacija arba vengimas, atsisakymas ją suteikti;

- nemandagus, neetiškas darbuotojo elgesys;

- korupcijos atvejai (piktnaudžiavimas tarnyba, klientų diskriminavimas, netinkamas disponavimas tarnybine informacija ir pan.);

- konfidencialios su klientu / darbuotoju susijusios informacijos išplatinimas, praradimas;

- vėlavimas nagrinėjant pateiktą skundą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-24