Skundo pateikimas ir nagrinėjimas

Pareiškėjas turi teisę pateikti Tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui skundą dėl darbuotojų veiksmų ar neveikimo, jei mano, kad buvo pažeistos jo teisės ir laisvės.

Tarnyba taip pat tiria Seimo narių, Vyriausybės, Prezidentūros jai perduotus pareiškėjų skundus.

Skundai paduodami raštu:

- lietuvių kalba arba turintys vertimą į lietuvių kalbą, kurio tikrumas paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;

- parašyti įskaitomai;

- asmens pasirašyti.

Pareiškėjų kreipimaisi žodžiu ar raštu, kuriuose neskundžiami darbuotojų veiksmai ar neveikimas, o prašoma paaiškinti, suteikti kitą informaciją ar pageidaujamus dokumentus ir t.t., nelaikomi skundais.

Skundams paduoti nustatomas 6 mėnesių terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami.

Skunde nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, skundo data ir numeris (registravimo įstaigoje data ir numeris), skunde nurodyta informacija, įskaitant ypatingus asmens duomenis, skundo nagrinėjimo rezultatas, Tarnybos atsakymo data ir numeris, skundo nagrinėjimo metu gauta informacija) bus tvarkomi šio skundo nagrinėjimo, vidaus administravimo (dokumentų tvarkymo) tikslais.

Skundo padavimo diena bus laikoma ta diena, kai įstaigoje bus gautas pasirašytas skundo originalas.

Skundą galima surašyti šioje skundo formoje

Skundo pagrindu gali būti (sąrašas nėra baigtinis):

- nesilaikymas nustatyto ir paskelbto klientų aptarnavimo laiko;

- paslaugos suteikimo vėlavimas (terminų nesilaikymas);

- nesuteikta paslauga;

- priimti arba pateikti pareiškėjo netenkinantys sprendimai išvados ar rezultatai;

- vėlavimas atsakant į paklausimus;

- neadekvati, klaidinanti informacija arba vengimas, atsisakymas ją suteikti;

- nemandagus, neetiškas darbuotojo elgesys;

- korupcijos atvejai (piktnaudžiavimas tarnyba, klientų diskriminavimas, netinkamas disponavimas tarnybine informacija ir pan.);

- konfidencialios su klientu / darbuotoju susijusios informacijos išplatinimas, praradimas;

- vėlavimas nagrinėjant pateiktą skundą.

Skunde nurodoma:

- adresatas – Tarnyba (jos skyrius);

- pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas (buveinė) arba kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą;

- jei atstovaujamo asmens vardu į instituciją kreipiasi asmens atstovas, jis prašyme, be savo vardo ir pavardės, adreso arba kitų duomenų ryšiui palaikyti, taip pat turi nurodyti atstovaujamo asmens vardą ir pavardę (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

- skundžiamų darbuotojų vardai, pavardės ir pareigos, skyrius, kuriame jie dirba;

- skundžiamo sprendimo arba skundžiamos veikos apibūdinimas, jos padarymo laikas ir aplinkybės;

- suformuluotas prašymas Tarnybai (jos Teritoriniam skyriui);

- skundo surašymo data ir pareiškėjo parašas.

Prie skundo gali būti pridedama:

ginčijamo sprendimo nuorašas;
turimi įrodymai ar jų aprašymas;
atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija.

Skundą galima surašyti šioje skundo formoje.

Dėl Tarnybos teritorinių skyrių (Alytaus apskrities, Kauno apskrities, Kauno miesto, Klaipėdos apskrities, Marijampolės apskrities, Panevėžio apskrities, Šiaulių apskrities, Tauragės apskrities, Telšių apskrities, Utenos apskrities, Vilniaus apskrities, Vilniaus miesto) darbuotojų sprendimų ir veiksmų skundai pateikiami Tarnybos teritorinių skyrių vedėjams.

Dėl Tarnybos teritorinių skyrių (Alytaus apskrities, Kauno apskrities, Kauno miesto, Klaipėdos apskrities, Marijampolės apskrities, Panevėžio apskrities, Šiaulių apskrities, Tauragės apskrities, Telšių apskrities, Utenos apskrities, Vilniaus apskrities, Vilniaus miesto) vedėjų sprendimų ir veiksmų skundai pateikiami Tarnybos direktoriui.

Dėl Tarnybos teritorinių skyrių (Alytaus apskrities, Kauno apskrities, Kauno miesto, Klaipėdos apskrities, Marijampolės apskrities, Panevėžio apskrities, Šiaulių apskrities, Tauragės apskrities, Telšių apskrities, Utenos apskrities, Vilniaus apskrities, Vilniaus miesto) vedėjų ir Tarnybos kitų padalinių darbuotojų sprendimų ir veiksmų skundai pateikiami Tarnybos direktoriui.


Asmenų prašymai ar skundai priimami visomis Tarnybos darbo dienomis Tarnybos darbo laiku, pietų pertraukos metu ir vieną kartą per savaitę papildomą valandą trečiadieniais nuo 17.00 val. iki 18.00 val. iš anksto užsiregistravus (ne vėliau kaip iki antradienio 12 val.) Tarnybos interneto svetainės skyriaus „Gyventojų aptarnavimas“ srityje viešai skelbiamais Tarnybos teritorinių padalinių ir Tarnybos administracijos bendraisiais kontaktais.

Skundas Tarnybos teritoriniam skyriui gali būti pateiktas vienu iš žemiau nurodytų būdų:

1. Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui (dėl Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų miesto, Lazdijų rajono, Varėnos rajono darbuotojų veiksmų):

adresu – Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius, Gardino g. 37, LT-62154 Alytus;
el.paštu: [email protected] (skenuotą variantą);
arba pristatykite į priimamąjį aukščiau nurodytu adresu.
Skundo pateikimo forma (atsisiųsti).
 
2. Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui (dėl Kauno rajono, Prienų rajono, Jonavos rajono, Kėdainių rajono, Raseinių rajono darbuotojų veiksmų):

adresu – Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius, L. Sapiegos g. 12, Kaunas;
el.paštu: [email protected] (skenuotą variantą);
arba pristatykite į priimamąjį aukščiau nurodytu adresu.
Skundo pateikimo forma (atsisiųsti).
 
3. Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriui (dėl Kauno miesto darbuotojų veiksmų):

adresu – Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyrius, Antano Juozapavičiaus pr. 57, Kaunas;
el. paštu: [email protected] (skenuotą variantą);
arba pristatykite į priimamąjį aukščiau nurodytu adresu.
Skundo pateikimo forma (atsisiųsti).
 
4. Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui (dėl Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Palangos miesto, Skuodo rajono, Šilutės rajono darbuotojų veiksmų):

adresu – Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius, I. Kanto g. 8, Klaipėda;
el. paštu: [email protected] (skenuotą variantą);
arba pristatykite į priimamąjį aukščiau nurodytu adresu.
Skundo pateikimo forma (atsisiųsti).
 
5. Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui (dėl Marijampolės savivaldybės, Kalvarijos savivaldybės, Vilkaviškio rajono, Kazlų Rūdos savivaldybės darbuotojų veiksmų):

adresu – Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius, Kęstučio g. 4, LT-68308 Marijampolė;
el. paštu: [email protected] (skenuotą variantą);
arba pristatykite į priimamąjį aukščiau nurodytu adresu;
Skundo pateikimo forma (atsisiųsti).
 
6. Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui (dėl Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Biržų rajono, Kupiškio rajono, Pasvalio rajono, Rokiškio rajono darbuotojų veiksmų):

adresu – Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius, Vasario 16-osios g. 60, Panevėžys;
el. paštu: [email protected] (skenuotą variantą);
arba pristatykite į priimamąjį aukščiau nurodytu adresu;
Skundo pateikimo forma (atsisiųsti).
 
7. Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui (dėl Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Akmenės rajono, Joniškio rajono, Kelmės rajono, Pakruojo rajono, Radviliškio rajono darbuotojų veiksmų):

adresu – Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius, Tilžės g. 22, Šiauliai;
el. paštu: [email protected] (skenuotą variantą);
arba pristatykite į priimamąjį aukščiau nurodytu adresu;
Skundo pateikimo forma (atsisiųsti).
 
8. Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui (dėl Tauragės rajono, Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono darbuotojų veiksmų):

adresu – Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius, Laisvės g. 50, Tauragė;
el. paštu: [email protected] (skenuotą variantą);
arba pristatykite į priimamąjį aukščiau nurodytu adresu;
Skundo pateikimo forma (atsisiųsti).
 
9. Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui (dėl Telšių rajono, Mažeikių rajono, Plungės rajono, Rietavo darbuotojų veiksmų):

adresu – Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius, S. Daukanto g. 64, Telšiai;
el. paštu: [email protected] (skenuotą variantą);
arba pristatykite į priimamąjį aukščiau nurodytu adresu;
Skundo pateikimo forma (atsisiųsti).
 
10. Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui (dėl Utenos rajono, Anykščių rajono, Ignalinos rajono, Visagino miesto, Molėtų rajono, Zarasų rajono darbuotojų veiksmų):

adresu – Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius, K. Donelaičio g. 10, III aukštas, LT-28141, Utena;
el. paštu: [email protected] (skenuotą variantą);
arba pristatykite į priimamąjį aukščiau nurodytu adresu;
Skundo pateikimo forma (atsisiųsti).
 
11. Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui (dėl Vilniaus rajono, Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Ukmergės rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono darbuotojų veiksmų):

adresu – Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius, A. Vivulskio g. 16, Vilnius;
el. paštu: [email protected] (skenuotą variantą);
arba pristatykite į priimamąjį aukščiau nurodytu adresu;
Skundo pateikimo forma (atsisiųsti).
 
12. Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriui (dėl Vilniaus miesto darbuotojų veiksmų):

adresu – Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius, T. Ševčenkos g. 16G, Vilnius;
el. paštu: [email protected] (skenuotą variantą);
arba pristatykite į priimamąjį aukščiau nurodytu adresu;
Skundo pateikimo forma (atsisiųsti).

Tarnybos direktoriaus ar Teritorinio skyriaus vedėjo sprendimu nenagrinėjami skundai, kuriuose:

- Nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas, adresas, kontaktai arba skundas asmens nepasirašytas.

- Jeigu skundo turinys nekonkretus ir nesuprantamas.

- Jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai.

Skundas pateiktas ne pagal kompetenciją (pvz. dažnai sulaukiame skundų dėl atvejo vadybininkų, kurie nėra Tarnybos darbuotojai, veiksmų. Jų nenagrinėjame, persiunčiame nagrinėti pagal kompetenciją).

Pateiktas skundas priimamas ir registruojamas Tarnybos ar Teritorinio skyriaus administratoriaus. Jo nagrinėjimui paskiriamas nešališkas asmuo. Skundas niekada neperduodamas nagrinėti tam darbuotojui, ar jam tiesiogiai pavaldiems asmenims, kurio veiksmai yra skundžiami.

Gauti skundai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiuoju skyriumi „Administracinės procedūros ypatumai“.

Nagrinėdama skundą Tarnyba turi teisę pareikalauti skundo teikėjo pateikti dokumentus ir informaciją, kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose.

Skundas turi būti išnagrinėtas ir administracinis sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo Tarnyboje dienos.

Atsakymas teikiamas lietuvių kalba ir tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas skundas, arba tokiu, kuris buvo nurodytas skunde.

Skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas. Apie tokį sprendimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuojamas skundo teikėjas.

Skundų nagrinėjimą reglamentuoja:

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (29 str. 8 d.).

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

4. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. BV-117 „Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio standarto patvirtinimo“.

5. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 2 d.įsakymas Nr. BV-118 „Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodekso patvirtinimo“.

6. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo miniterijos direktoriaus 2022-01-12 d. įsakymas Nr. BV-15 ,,Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos apsaugos ir darbo ministerijos taisyklių patvirtinimo".

Priedai:

Priedas 1.

Priedas 2.

Priedas 3.

Priedas 4. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-08