Pranešk apie galimą vaiko teisių pažeidimą.

Jei šiuo metu vaikas patiria smurtą, jo sveikatai ar gyvybei gresia pavojus, vaikui reikalinga užtikrinti saugią aplinką, prašome nedelsiant skambinti į policiją, skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112.

Jeigu vaikui šiuo metu negresia realus pavojus, prašome užpildyti pranešimą, į kurį vaiko teisių gynėjai sureaguos per 6 val. (jei pranešimas apie galimą smurtą prieš vaiką) arba per 3 d. d. (dėl visų kitų pranešimų).

Informuojame, kad Tarnyba reaguoti į pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą gali tik tais atvejais, kai turimi vaiko ar jo šeimos duomenys (vaiko ir (ar) jo tėvų vardas pavardė ir tikslus gyvenamosios vietos adresas).

Svarbu! Jei apie galimą vaiko teisių pažeidimą jau esate pranešę policijai ar Tarnybai kitu būdu, šio pranešimo pildyti nereikia.

 • Vaiko / jo šeimos duomenys

  0
 • *

  Vaiko vardas, pavardė

  Jei nuo vaiko teisių pažeidimo nukentėjo daugiau vaikų, nurodykite juos visus.
  Pateikite visą jums žinomą informaciją. 

  1
 • *

  Vaiko amžius arba gimimo data

  Jei nežinote tiksliai, nurodykite bent apytiksliai.

  2
 • *

  Vaiko gyvenamoji (buvimo) vieta (nurodykite adresą)

  Jei nežinote tikslaus adreso, nurodykite bent apytiksliai.

  3
 • *

  Miestas

  Nurodykite miestą, kuriame gyvena vaikas.

  4
 • *

  Vieta, kurioje įvyko vaiko teisių pažeidimas (nurodykite miestą ir adresą)

  Jei nežinote tikslaus adreso, nurodykite bent apytiksliai.

  5
 • *

  Ar prieš vaiką buvo naudojamas smurtas (fizinis, psichologinis, seksualinis, nepriežiūra)?

  Pasirinkite tik vieną variantą.

  Taip

  Ne

  Nesu tikras

  6
 • *

  Trumpai aprašykite Jums žinomas įvykio aplinkybes, kai galimai buvo pažeistos vaiko teisės. 

  Kas ir kur įvyko, kas yra galimas vaiko teisių pažeidėjas? 

  7
 • *

  Vaiko tėvų (globėjų) (ar vieno iš jų) vardas, pavardė

  8
 • *

  Vaiko, vaiko tėvų (globėjų) (ar vieno iš jų) kontaktiniai duomenys

  Tel. nr., el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas

  9
 • *

  Kiti Jums žinomi kontaktai 

  Pvz., vaiko ugdymo įstaiga, jo paskyra soc. tinkluose ir pan. 

  10
 • 11
 • Pranešimą pateikusio asmens duomenys

  12
 • 13
 • *

  Vardas, pavardė

  14
 • *

  Kontaktiniai duomenys

  Tel. nr., el. pašto adresas. 

  15
 • *

  Ryšys su vaiku

  pvz., kaimynas, draugas, giminaitis, praeivis gatvėje ir pan. 

  16
 • *

  Išreiškiu norą likti anonimu

  Taip

  Ne

  17
 • Tarnybai svarbu gauti Jūsų duomenis, jei būtų poreikis pasitikslinti įvykio aplinkybes. Išreiškus norą likti anonimu Jūsų duomenys niekam nebus atskleisti.

  18
 • 19
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-21