2023-08-03

Aktualiausia informacija apie vienos šeimos atvejį

Vaiko teisių gynėjai, matydami didžiulį susidomėjimą Vilčinskų šeimos istorija ir girdėdami įvairius su ja susijusius gandus, pateikia atsakymus į dažniausiai iškylančius klausimus. Dalinamės tik ta informacija, kuri gali būti viešinama ir nepakenks vaikų interesams. Tikimės, kad tai padės aiškiau suprasti situaciją ir apsaugoti vaikus.

Nuo kada Vilčinskų šeima atsidūrė vaiko teisių gynėjų ar kitų tarnybų akiratyje?

Vaiko teisių gynėjai pirmą kartą pranešimą apie šią šeimą gavo 2022 m. liepos 19 d. ši informacija buvo susijusi su smurtu artimoje aplinkoje, tėvų neblaivumu.

Kiek pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus Vilčinskų šeimoje yra gavę vaiko teisių gynėjai?

Esame gavę 7 pranešimus iš įvairių įstaigų apie galimus vaiko teisių pažeidimus šeimoje.

Ar tai, kad vaikai nelankė mokyklos yra pakankama priežastis, kad vaikai būtų atskirti nuo tėvų?

Ne, vien šios priežasties tokiems kraštutiniams sprendimams nepakanka. Mokyklos ilgalaikis nelankymas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, ligos), pats savaime nėra vaiko teisių pažeidimas. Šiuo atveju problemos  šeimoje buvo kompleksinės, apimančios daugelį vaikų gyvenimo sričių ir pamatinių vaiko teisių pažeidimų, o tėvai nepriėmė jiems siūlomos pagalbos, kuri būtų padėjusi išspręsti šeimoje kilusias problemas. Tad mokyklos nelankymas buvo pasekmė kitų šeimoje įsisenėjusių problemų.

Ar vaikai gali būti mokomi namuose?

Taip, Lietuvos įstatymai numato galimybę vaikus ugdyti namuose. Tokiu atveju turi būti sudaroma nuotolinio ugdymo sutartis su ugdymo įstaiga. Šiuo atveju šeima jiems siūlyta galimybe mokyti vaikus namuose nesinaudojo.

Mokydami vaikus namuose tėvai įsipareigoja juos mokyti visų mokymo programoje numatytų dalykų, o vaikams reikia periodiškai pasitikrinti žinias ugdymo įstaigoje.  

Kokiais atvejais vaikai gali būti atskiriami nuo tėvų?

  • Kai šeimoje vaikui kyla grėsmė jo sveikatai arba gyvybei – prieš vaiką yra smurtaujama fiziškai, seksualiai, psichologiškai arba jis neprižiūrimas. Smurtauti gali abu tėvai arba vienas iš tėvų, o kitas iš jų nepripažinti smurto fakto. Taip pat vaikas perkeliamas iš šeimos jeigu jis pats to prašo.
  • Sistemingai pažeidinėjamos vaiko teisės dėl socialinių įgūdžių trūkumo ar turimų priklausomybių. Pavyzdžiui, vaikui dėl nepriežiūros yra stipriai atsilikusi  raida, neužtikrinama tinkama mityba, higiena, sveikatos priežiūra, ugdymas, siūloma reikalingų specialistų pagalba, tėvai veikia priešingai vaiko interesams.
  • Jeigu ilgą laiką bandant spręsti minėtas problemas teigiamas pokytis šeimoje nevyksta arba šeima nepriima pagalbos.
  • Pirmiausia ieškoma galimybių vaikui nustatyti laikinąją priežiūrą – tėvams išlaikant visas teises, paskiriamas  vaiką laikinai prižiūrėsiantis asmuo, kuris gali tinkamai pasirūpinti vaiku ir užtikrinti jam saugią aplinką arba vaikas su atstovais pagal įstatymą iki 12 mėn. gali būti apgyvendintas socialinių paslaugų įstaigoje Krizių centre. Jei yra nustatytas vaiko apsaugos poreikis, vaiko teisių gynėjai ne vėliau kaip kitą darbo dieną inicijuoja savivaldybės atvejo vadybininko paskyrimą ir organizuoja mobiliosios komandos sudarymą.  

Kokie sprendimai ir kiek kartų buvo siūlomi Vilčinskų šeimai iki teismo sprendimo paimti vaikus valstybės globai?

Šeimai 4 kartus inicijuotas atvejo vadybos procesas, kurio metu, padedant specialistams, būtų sudaromas pagalbos planas šeimai, organizuojamos visos reikalingos paslaugos. Šeima visus kartus pagalbos atsisakė, į atvejo vadybos posėdžius, išskyrus pirmąjį, neatvyko.

Tarnybos specialistai daug kartų vyko į šeimos namus, kvietė tėvus atvykti į vaiko teisių apsaugos skyrių, bandė susisiekti telefonu, siekdami pabendrauti su vaikais ir tėvais, tačiau tėvai specialistų neįsileido, į skyrių atvyko tik tėvas be vaikų, telefonu nebendravo arba bendravo nekonstruktyviai.  

Darbui su šeimai taip pat buvo sudaryta mobilioji komanda, kurios tikslas yra padėti šeimai išspręsti susiklosčiusią krizinę situaciją bei paskatinti tėvus imtis veiksmų dėl pozityvių pokyčių šeimoje, tačiau tėvai jiems siūlomos pagalbos atsisakė.

Ar Vilčinskams buvo sudarytos sąlygos lankyti savo vaikus globos įstaigoje?

Taip, tėvams ir kitiems artimiesiems nuo pat pirmos mažamečių apgyvendinimo globos įstaigoje dienos buvo sudarytos sąlygos bendrauti su vaikais gyvai bei telefonu. Susitikimai vyko reguliariai, kiekvieną dieną. Lieka tik apgailestauti, kad tėvai susitikimus su vaikais labiau išnaudojo tam, kad išsakytų darbuotojams savo nepasitenkinimą nei pabendrautų su vaikais.

Ar vaiko teisių gynėjai ir kiti specialistai bendravo su šeima?

Vaiko teisių gynėjai, atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai, mokyklos, ugdymo įstaigų darbuotojai ir kiti specialistai daug kartų buvo atvykę į šeimos namus, tačiau nebuvo įleisti, taip pat ne kartą mėgino susisiekti su tėvais telefonu, tačiau jie atsisakė bendrauti apie šeimoje kilusias problemas ir galimą pagalbą, siekiant jas išspręsti.

Kaip vaiko teisių gynėjai vertina informaciją, kad Vilčinskų šeima galimai pasiskelbusi „suverenais“?

Šeimų politinių, religinių ar kitų pažiūrų nevertiname. Mums svarbiausia, kad būtų užtikrinta vaikų gerovė, rūpinamasi jų fiziniu ir emociniu saugumu, prižiūrima sveikata, rūpinamasi higiena, kitais fiziniais ir emociniais poreikiais, ugdomi vaikų socialiniai įgūdžiai, sudaromos tinkamos gyvenimo sąlygos, galimybė gauti socialines paslaugas, ugdymo paslaugas ir kt.

Ar tėvams gali būti grąžinti vaikai?

Vaiko teisių apsaugos sistemos prioritetas – vaikas ir jo prigimtinė teisė augti biologinėje šeimoje. Šiomis vertybėmis darbe vadovaujasi vaiko teisių gynėjai. Tad tėvams priėmus pagalbą ir esant tęstiniams teigiamiems pokyčiams  vaikai galėtų į ją grįžti.

Ar pagrobimo metu vaikams buvo kilęs pavojus?

Vaikų fizinei ir emocinei sveikatai dėl trauminės patirties šiuo metu reikalingas didesnis dėmesys, nei iki šiol. Taip pat pats pagrobimo faktas ir sulaikymo aplinkybės, kai su mažamečiai vaikais buvo važiuojama itin dideliu greičiu tam nepritaikytais keliais, kelia susirūpinimą.

Šiuo metu visos aplinkybės tikslinamos, tačiau dabar svarbiausia, kad vaikai šiuo metu yra saugūs, jų sveikata, fiziniais bei emociniais poreikiais rūpinamasi.

Ar gali būti vadinama pagrobimu, jei tėvai iš institucijos, neturėdmai tam leidimo, pasiima savo vaikus?

Taip, jeigu teismas priėmė sprendimą vaikus atskirti nuo tėvų ir jiems yra paskirtas kitas atstovas pagal įstatymą. Tokiu atveju tėvai pirmiausia turi priimti pagalbą ir keisti situaciją šeimoje, tuomet vaikai galėtų būti gražinti tėvams.

Vaikai yra žmonės. Vaikas, kaip ir bet kuris kitas žmogus, turi tam tikras savo teises, kurias jam garantuoja Konstitucija. Jeigu tėvai tų teisių neužtikrina vaikui, tėvų teisės gali būti ribojamos.

Ką daryti tėvams, kad galėtų susigrąžinti vaikus?

Priimti jiems siūlomą pagalbą, bendrauti ir bendradarbiauti su pagalbą teikiančiais specialistais  ir pradėti keisti situaciją šeimoje užtikrinant vaikų poreikius ir pagrindines teises.

Ar vaikams būnant globos įstaigoje bus leidžiama bendrauti su tėvais?  

Vaikams yra labai svarbu ryšys su savo tėvais. Tad kai tik bus įmanoma, sudarysime sąlygas vaikams bendrauti su tėvais. Šiuo metu laukiame tolimesnių teisėsaugos sprendimų.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos informacija

Informacija atnaujinta 2023-08-03