Pareigos, kurias einant privaloma deklaruoti privačius interesus

 


Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas:

1. Direktorius.

2. Direktoriaus pavaduotojas.

3. Vyriausiasis patarėjas.

4. Skyriaus vedėjas.

5. Vyresnysis patarėjas.

6. Patarėjas.

7. Vyriausiasis specialistas.

8. Vyriausiasis specialistas (budėtojas).

9. Vyresnysis specialistas.


Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas:

1. Pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus vyriausiasis specialistas.

2. Pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus patarėjas (turintis pavaldžių asmenų).

3. Pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus vyriausiasis specialistas.

4. Veiklos valdymo skyriaus patarėjas (turintis pavaldžių asmenų).

5. Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.

6. Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.

7. Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.

8. Projekto „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“ vadovas.

9. Projekto „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“ finansininkas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-11-20