Atitikties pareigūne, vykdančia privačių interesų stebėseną ir interesų konfliktų prevenciją Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, paskirta Vidaus tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Leda Tiukšienė, tel. 8 610 91 653; el. p. [email protected]

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas:

1. Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas.

2. Finansų ir buhalerinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas.

3. Finansų ir buhaterinės apskaitos skyriaus vyresnysis specialistas.

4. Pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus vyriausiasis specialistas.

5. Pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus patarėjas.

6. Pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus vyriausiasis specialistas.

7. Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.

8. Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.

9. Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.

10. Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (Lazdijų r.).


Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas:

1. Direktorius.

2. Direktoriaus pavaduotojas.

3. Vyriausiasis patarėjas.

4. Skyriaus vedėjas.

5. Vyresnysis patarėjas.

6. Patarėjas.

7. Vyriausiasis specialistas.

8. Vyriausiasis specialistas (budėtojas).

9. Vyresnysis specialistas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-04