DUK

Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Vaikų ir tėvų atskyrimas, tėvų valdžios apribojimas 7
  • 1.

   Kas yra vaikų atskyrimas nuo tėvų (vieno iš jų) ir kada jis yra taikomas?

   Vaiko atskyrimas nuo tėvų yra viena iš dviejų tėvų valdžios ribojimo rūšių. Tai laikina vaiko interesų ir teisių apsaugos priemonė, taikoma, kai tėvai nevykdo ar negali vykdyti savo pareigų vaikams dėl tam tikrų aplinkybių, nesant tėvų kaltės. Vaikams ir tėvams atskirti užtenka fakto, kad tėvai negali pasirūpinti savo vaikais, užtikrinti jiems normalių gyvenimo sąlygų, todėl, siekiant apginti vaiko teises, vaikas turi būti perkeltas į kitą gyvenamąją vietą. Kadangi vaikai atskiriami nuo tėvų nesant šių kaltės, tėvams išsaugomos visos asmeninės ir turtinės giminyste pagrįstos teisės bei pareigos, pavyzdžiui, tėvai ir toliau privalo teikti išlaikymą savo vaikui, kuris gyvena atskirai, ir pan. Atskyrus vaiką nuo tėvų, tėvai netenka tik teisės gyventi kartu su vaiku ir reikalauti jį grąžinti iš kitų asmenų, o kitomis tėvų teisėmis gali naudotis tiek, kiek tai įmanoma negyvenant kartu su vaiku. Taigi vaikų ir tėvų atskyrimo tikslas yra ne nubausti tėvus, o užtikrinti, kad vaikas gyventų tinkamomis sąlygomis ir juo būtų rūpinamasi (CK 3.179 straipsnis).

   Atnaujinta: 2022 09 09

  • 2.

   Kas gali kreiptis į teismą dėl vaiko atskyrimo nuo tėvų?

   Prašymą dėl vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos) gali paduoti vaiko tėvai, artimieji giminaičiai, Tarnybos teritorinis skyrius, prokuroras  (CK 3.182 straipsnio 1 dalis).

   Atnaujinta: 2022 09 09

  • 3.

   Kas yra tėvų valdžios apribojimas?

   Tai teismo priimtas sprendimas tėvams (vienam iš jų) apriboti valdžią vaikų atžvilgiu, t. y. tėvai vaiko atžvilgiu neturi jokių teisių (negali gyventi su vaiku, auklėti jo, atstovauti, reikalauti grąžinti iš kitų asmenų ir kt.) Išlieka tik teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams. Tačiau išlieka pareiga išlaikyti vaiką (kol vaikas nėra įvaikintas). Tėvų valdžios apribojimas gali būti laikinas ir neterminuotas. Apribojus tėvų (vieno iš jų) valdžią neterminuotai, be atskiro tėvų (vieno iš jų) sutikimo vaikas gali būti įvaikintas  (CK 3.180 straipsnio 3 dalis, 4 dalis).

   Atnaujinta: 2022 09 09

  • 4.

   Kokie yra tėvų valdžios apribojimo pagrindai?

   Kai tėvai (vienas iš jų) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais, teismas gali priimti sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų (vieno iš jų) valdžios apribojimo. Laikiną ar neterminuotą tėvų (vieno iš jų) valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (vienas iš jų) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 straipsnio 1 dalis, 3 dalis).

   Atnaujinta: 2022 09 09

  • 5.

   Kas gali kreiptis į teismą dėl tėvų valdžios apribojimo?

   Ieškinį teismui dėl laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo gali pareikšti vienas iš tėvų, vaiko artimieji giminaičiai, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija, prokuroras ar vaiko globėjas (rūpintojas) (CK 3.182 straipsnio 2 dalis).

   Atnaujinta: 2022 09 09

  • 6.

   Ar galima panaikinti  vaiko atskyrimą nuo tėvų ar tėvų valdžios apribojimą?

   Taip. Vaiko atskyrimas nuo tėvų (tėvo ar motinos) panaikinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių vaikas nuo tėvų atskirtas (CK 3.181 straipsnio 1 dalis).

   Tėvų valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad tėvai (tėvas ar motina) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams. Jei aplinkybės pasikeitė, tačiau nėra pakankamo pagrindo visiškai panaikinti neterminuotą tėvų valdžios apribojimą, jis gali būti pakeistas laikinu apribojimu, o laikinas apribojimas gali būti pakeistas į vaiko atskyrimą nuo tėvų (CK 3.181 straipsnio 4 dalis).

   Tėvų valdžios apribojimą galima panaikinti tik tuomet, jei vaikas neįvaikintas (CK 3.181 straipsnio 6 dalis).

   Atnaujinta: 2022 09 09

  • 7.

   Kur turėčiau kreiptis, jei noriu panaikinti vaiko atskyrimą nuo tėvų ar tėvų valdžios apribojimą?

   Tėvai (tėvas ar motina), kuriems yra taikytas tėvų valdžios apribojimas, teismui gali pareikšti ieškinį dėl tėvų valdžios apribojimo (laikino ar neterminuoto) panaikinimo (CK 3.182 straipsnio 3 dalis).

   Prašymą panaikinti vaiko atskyrimą nuo tėvų (tėvo ar motinos) gali paduoti tėvai, vienas iš tėvų, vaiko globėjas (rūpintojas), artimieji vaiko giminaičiai, Tarnybos teritorinis skyrius, prokuroras (CK 3.182 straipsnio 4 dalis).

   Atnaujinta: 2022 09 09