DUK

Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Vaiko palikimas be priežiūros 2
  • 1.

   Nuo kokio amžiaus galima vaiką palikti vieną?

   Vaiko tėvai (kiti vaiko atstovai) pasirūpina, kad vaikas iki 6 metų, taip pat vaikas su negalia, atsižvelgiant į jo specialiuosius poreikius ir brandą, be objektyvios būtinybės neliktų be vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros. Palikimu be priežiūros nelaikomas trumpalaikis (iki 15 minučių trukmės) vaiko iki 6 metų palikimas saugioje aplinkoje su 7–13 metų amžiaus asmenimis, kurie pagal savo brandą yra pajėgūs esamoje situacijoje juo pasirūpinti. Vaiko iki 6 metų, taip pat vaiko su negalia, atsižvelgiant į jo specialiuosius poreikius ir brandą, palikimas be priežiūros nesant objektyvių priežasčių, gali būti vertintinas kaip vaiko teisų pažeidimas (VTAPĮ 31 straipsnio 8 dalis).

   Visais atvejais, net kai vaikas yra vienas namuose be savo tėvų ar tėvų nėra šalia vaiko, tėvai yra atsakingi už savo vaikus, todėl tėvai, priimdami sprendimą palikti vaikus be priežiūros turi prieš tai įvertinti vaiko amžių, brandą, savarankiškumą, aptarti šį klausimą su vaiku ir visais atvejais būti įsitikinę, kad vaikas gebės pats savimi pasirūpinti.

   Atnaujinta: 2022 11 29

  • 2.

   Iki kelintos valandos vaikai gali būti vieni lauke be savo tėvų?

   Teisės aktuose nėra aiškia įtvirtinta ar reglamentuota iki kelintos valandos vaikas gali būti vienas lauke be savo tėvų. Tėvai (vienas iš jų) turėtų elgtis išmintingai ir taip, kad pirmiausiai būtų saugu vaikui. Tėvai tai pat turėtų įvertinti ir kitus kriterijus pvz. vaiko amžių, vaiko brandą ir suvokimą,  paros laiką, ar šeima turi uždarą kiemą ir kitas galimas grėsmes). 

   Visais atvejais, net kai vaikas yra vienas lauke be savo tėvų ar tėvų nėra šalai vaiko, tėvai yra atsakingi už savo vaikus, todėl tėvai, priimdami sprendimą dėl vaiko buvimo vienam lauke, turi prieš tai įvertinti vaiko amžių, brandą, savarankiškumą, aptarti šį klausimą su vaiku ir visais atvejais būti įsitikinę, kad vaikas gebės pats savimi pasirūpinti. 

   Atnaujinta: 2022 11 29