DUK

Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Vaiko išlaikymas 6
  • 1.

   Ar abu tėvai privalo išlaikyti savo vaikus?

   Tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus atsiranda nuo to momento, kai vaiko gimimo liudijime įrašomas asmuo vaiko tėvu ir egzistuoja iki tol, kol vaikas sulaukia pilnametystės, o tam tikrais atvejais ir jos sulaukus. Vaiko išlaikymo pareiga tėvams kyla nepriklausomai nuo to, ar tarp jų ir kito iš vaiko tėvų kyla nesutarimai dėl bendravimo su vaiku. Tėvai privalo vykdyti įstatyme nustatytą pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus bendrai ir vienodai, nepaisant to, ar asmenys gyvena santuokoje, ar yra ją nutraukę, ar apskritai nebuvo jos sudarę (CK 3.192 straipsnis).

   Atnaujinta: 2022 09 08

  • 2.

   Ką daryti, jei vienas iš tėvų neteikia išlaikymo vaikui?

   Jeigu nepilnamečio vaiko tėvas (motina) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, išlaikymą priteisia teismas pagal kito tėvo ieškinį. Priteisiant išlaikymą nepilnamečiui vaikui yra numatoma besąlyginė pareiga mokėti išlaikymą. Išlaikymo dydis nustatomas atsižvelgiant vaiko poreikius ir tėvų turtinę padėtį  (CK 3.194 straipsnio 1 dalis).

   Atnaujinta: 2022 09 08

  • 3.

   Ką daryti, jei teismo sprendimu išlaikymas vaikui priteistas, bet tėvas (motina) jo nemoka?

   Įsiteisėjusį sprendimą vykdo antstolis pagal skolininko gyvenamąją vietą, jo turto buvimo vietą arba jo darbo vietą. Jeigu teismo sprendimu priteisto išlaikymo nepilnamečiui vaikui (jo viso ar dalies) neįmanoma išieškoti antstolio pagalba, tai valstybė išlaiko nepilnamečius vaikus, ilgiau kaip mėnesį negaunančius išlaikymo iš tėvo, iš kurio teismas yra jį priteisęs. Prašymą dėl vaiko išlaikymo valstybės lėšomis reikia teikti „Sodrai“  (CK 3.204 straipsnio 1dalis).

   Atnaujinta: 2022 09 08

  • 4.

   Ar teismo sprendimu nustatytą išlaikymą vaikui galima padidinti / sumažinti? Kaip? 

   Taip, galima. Tačiau teismo sprendimu nustatytą išlaikymo dydį vaikui gali pakeisti (sumažinti / padidinti) tik teismas. 
   Ieškinį dėl pritiesto išlaikymo vaikui dydžio padidinimo / sumažinimo gali pareikšti vaikas, jo tėvas (motina), valstybinės vaiko teisių apsaugos institucija ar prokuroras (CK 3.201 straipsnio 1 dalis, 2 dalis).

   Teismo sprendimu priteistas išlaikymo dydis gali būti padidintas tik teismo sprendimu, jei po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė tėvų galimybės teikti išlaikymą (turtinė padėtis), pavyzdžiui vienas iš tėvų pakeitė darbą ir gauna gerokai didesnes pajamas. 

   Padidinti teismo sprendimu vaikui priteisto išlaikymo dydį teismas gali ir tuomet jei pasikeitė vaiko poreikiai arba atsirado papildomoms vaiko priežiūros išlaidos (vaiko liga, sužalojimas, slaugymas ar nuolatinė priežiūra). Prireikus teismas gali priteisti atlyginti ir būsimas vaiko gydymo išlaidas. CK 3.201 straipsnio 1 dalis, 2 dalis). 
   Teismo sprendimu priteistas išlaikymo dydis gali būti sumažintas tik teismo sprendimu, jei po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė tėvų galimybės teikti išlaikymą (turtinė padėtis). Pavyzdžiui, vienas iš tėvų prarado darbą ir dėl to sumažėjo nuolatinės pajamos, tėvas susirgo sunkia liga ar tapo neįgalus, atsirado kitų išlaikytinių ir kt.) (CK 3.201 straipsnio 1 dalis).

   Atnaujinta: 2022 11 29

  • 5.

   Man bus ribojama tėvų valdžia, ar Tarnyba gali priteisti man vaiko išlaikymo įsiskolinimą ir už kokį laikotarpį? 

   Taip, gali priteisti. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir atskyrus vaikus nuo tėvų arba apribojus tėvų valdžią, išskyrus atvejus, kai vaikas įvaikinamas (CK 3.195 straipsnis). Tačiau teisė reikalauti išlaikymo atsiranda tada, kai vaiko tėvas ar motina nebevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus (pvz., nuo vaiko paėmimo iš šeimos, vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir pan.). Už laikotarpį nuo išlaikymo neteikimo pradžios iki ieškinio pareiškimo dienos priteisiamas įsiskolinimas, tačiau išlaikymo vaikui įsiskolinimas negali būti priteistas daugiau nei už paskutinius 3 metus, skaičiuojant nuo dienos, kai pareikštas reikalavimas priteisti išlaikymą. Tai reiškia, kad išlaikymas vaikui periodinėmis išmokomis yra priteisiamas nuo ieškinio padavimo teismui dienos, o už ankstesnį laikotarpį priteisiamas išlaikymo įsiskolinimas (CK 3.200 straipsnis).

   Atnaujinta: 2022 11 29

  • 6.

   Ar galima vaikui priteisti išlaikymą ne kas mėnesį mokamomis išmokomis?

   Taip. Išlaikymas vaikui gali būti priteistas šiais būdais: 
   1) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis; 
   2) konkrečia pinigų suma; 
   3) priteisiant vaikui tam tikrą turtą (CK 3.196 straipsnio 1 dalis).

   Atnaujinta: 2022 11 29