DUK

Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Teisminis procesas dėl ginčo dėl vaiko 3
  • 1.

   Ar Tarnyba dalyvauja nagrinėjant ginčą dėl vaiko teisme?

   Taip, Tarnybos teritorinių skyrių dalyvavimas nagrinėjant ginčus dėl vaikų yra privalomas. Tarnybos teritorinis skyrius pateikia išvadą dėl ginčo. Tarnybos teritorinis skyrius apsilanko tėvų gyvenamosiose vietose, tiria šeimos aplinkos sąlygas, išklauso vaiko nuomonę ir pateikia teismui išvadą dėl ginčo. Spręsdamas ginčą, teismas įvertina ne tik  Tarnybos teritorinio skyriaus išvadą, bet ir vaiko norus bei kitus šalių pateiktus įrodymus (CK 3.178 straipsnis).
    

   Atnaujinta: 2022 09 08

  • 2.

   Kas yra laikinosios apsaugos priemonės ir kada galima dėl jų kreiptis?

   Laikinosios apsaugos priemonės - tai teismo taikomos priemonės (nutartis), kuriomis siekiama laikinai, iki teismo sprendimo įsitesėjimo, išspręsti ginčą tarp tėvų (pavyzdžiui, laikino išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimas, laikinos skyrium gyvenančio tėvo ir vaiko bendravimo tvarkos nustatymas). Šių priemonių tikslas – maksimaliai apsaugoti vaiko teises ir interesus iki tėvų ginčo išsprendimo iš esmės  (CK 3.65 straipsnio 1 dalis, CPK 144 straipsnis).

   Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galima kreiptis iki ieškinio teismui pateikimo ir bet kurioje bylos stadijoje  (CPK 147 straipsnio 3 dalis).

   Atnaujinta: 2022 09 08

  • 3.

   Kokias laikinąsias apsaugos priemonės teismas gali taikyti?

   1) įpareigoti vieną sutuoktinį gyventi skyrium;

   2) nustatyti nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų;

   3) įpareigoti vieną sutuoktinį netrukdyti kitam sutuoktiniui naudotis tam tikru turtu;

   4) priteisti iš vieno sutuoktinio laikiną išlaikymą nepilnamečiams vaikams ar kitam sutuoktiniui;

   5) areštuoti turtą, kol bus išspręstas jo priklausomybės nuosavybės teise vienam sutuoktiniui klausimas, taip pat siekiant užtikrinti išlaikymo mokėjimą;

   6) areštuoti vieno sutuoktinio turtą, kurio verte būtų galima užtikrinti teismo išlaidų atlyginimą kitam sutuoktiniui;

   7) uždrausti vienam sutuoktiniui matytis su nepilnamečiais vaikais ar lankytis tam tikrose vietose;

   8) kitas, teismo manymu, reikalingas priemones (CK 3.65 straipsnio 2 dalis).

   Atnaujinta: 2022 09 08