DUK

Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Kiti klausimai 4
  • 1.

   Jei moteris patiria šeimoje smurtą ir kreipiasi pagalbos, ar vaikas bus iš jos atimtas?

   Smurto artimoje aplinkoje atvejis dar nėra rodiklis paimti vaiką iš tėvų (motinos). Tačiau paminėtina, kad į smurto artimoje aplinkoje atvejus reaguojama kaip ir į kitus galimo smurto prieš vaikus atvejus bei įvertinus vaiko situaciją, rizikas bei apsaugos veiksnius, motinos galimybes apsaugoti vaiką nuo reikšmingos žalos jam darymo, priimamas sprendimas, geriausiai atitinkantis vaiko interesus. Tokiais atvejais gali būti priimtas sprendimas dėl vaiko apgyvendinimo jam saugioje aplinkoje, reikalingos pagalbos inicijavimo ar kiti reikalingi veiksmai, siekiant, kad vaikas augtų ir vystytųsi saugioje jam aplinkoje. 

   Atnaujinta: 2022 09 14

  • 2.

   Ar tėvai turėtų nuogąstauti dėl to, kad vaikai gali pasiskųsti vaiko teisių gynėjams, nes nėra paisomi jų norai – neišleidžia į vakarėlį, negauna telefono?

   Nereikėtų dėti lygybės ženklo tarp vaiko norų ir vaiko geriausių interesų, jo poreikių. Jei vaikui nebus užtikrinti jo baziniai poreikiai – blogai, tačiau jei jis neturi naujausio modelio telefono – tai bus neatsižvelgta į vaiko norą ir nevertinama, kaip vaiko poreikių netenkinimas.  

   Vaikai gali kreiptis į vaiko teisių gynėjus visais rūpimais klausimais, nes vaiko balsas svarbiausias. Kartais gali pakakti tiesiog vaiko teisių gynėjų pokalbio su vaiku ir (ar) tėvais dėl esamos situacijos ir išsiaiškinimo, ar tikrai tėvai netenkina  vaiko poreikių, ar priešingai – rūpinasi vaiku bei stengiasi apsaugoti vaiką adekvačiais ir tinkamais būdais. Tačiau kartais vaiko žinutė gali atskleisti ir kitus vaiko teisių pažeidimus, dėl kurių šeimai ir vaikui gali būti inicijuojama pagalba.

   Nereaguoti, gavę pranešimą apie galimai pažeidžiamas vaiko teises, vaiko teisių gynėjai negali.

   Atnaujinta: 2022 09 14

  • 3.

   Kokios yra taisyklės dėl alkoholio vartojimo prie vaikų? Ar galima paminėti šventes ar prie vakarienės išgerti taurę vyno prie vaikų?

   Už vaikų priežiūrą, auklėjimą visų pirma yra atsakingi jų tėvai. Auklėdami vaikus tėvai turi ugdyti nuostatą nevartoti alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, narkotinių medžiagų ir pan. Vaikai yra ypatingai smalsūs, imlūs įvairaus pobūdžio informacijai ir linkę kartoti tėvų elgesį, todėl labai svarbu kalbėtis su vaikais bei paaiškinti jiems suprantamais žodžiais apie alkoholio vartojimo pasekmes, žalą. 

   Alkoholinių gėrimų vartojimas asmenims nuo 20 metų amžiaus nėra draudžiamas, tačiau rekomenduotume tėveliams nevartoti alkoholinių gėrimų greta vaikų arba imtis visų priemonių, kad būtų pasirūpinta vaikų saugumu. Tėveliai kiekvieną kartą prieš priimdami sprendimą vartoti alkoholinius gėrimus, net ir labai nedidelį jų kiekį, turėtų įvertinti galimą alkoholio poveikį jų organizmui (pavyzdžiui, įvertinti, ar nevartoja vaistų, sukeliančių šalutinį poveikį kai kartu vartojamas alkoholis), elgesiui, reakcijai ir pan. Tėveliai turi būti įsitikinę, kad galės tinkamai pasirūpinti savo vaikais. 

   Paprastai laikomasi nuostatos, kad jeigu prie vaikų vartojamas alkoholis, turėtų būti bent vienas suaugęs asmuo, kuris jo nevartoja. Tai būtina tam, kad kas nors iš suaugusių asmenų galėtų pasirūpinti vaiku nelaimės atveju arba pastebėtų sveikatos sutrikimus, gebėtų iškviesti greitąją pagalbą.

   Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prevenciškai šeimų netikrina ir nestebi, tačiau gavusi pranešimą apie galimai pažeidžiamas vaiko teises, pavyzdžiui, kai tėvai vartoja alkoholį ir galimai neužtikrina vaikui saugumo, vaiko teisių gynėjai pranešimą nagrinėja ir atvyksta į šeimos buvimo / gyvenamąją vietą.

   Atnaujinta: 2022 09 14

  • 4.

   Ar tėvai gali skųstis, jeigu nesutinka su vaiko teisių gynėjų sprendimu?

   Remiantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 29 str. 8 d., tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą turi teisę skųsti teismui Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ar jos įgalioto teritorinio skyriaus darbuotojų, policijos pareigūnų ar kitų valdžios institucijų darbuotojų neteisėtus veiksmus ir sprendimus, taip pat turi teisę kreiptis į vaiko teisių apsaugos kontrolierių ir kitas institucijas, turinčias teisę nagrinėti tokius skundus. Taip pat asmenys turi teisę pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriui ar vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjui skundą dėl darbuotojų veiksmų ar neveikimo, jei mano, kad buvo pažeistos jo teisės ir laisvės.

   Atnaujinta: 2022 09 14