Atvejo vadyba

Atvejo vadyba – atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas bei teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus. 
Atvejo vadybos tikslas – rasti geriausią problemos sprendimo būdą ir suteikti šeimai tokią pagalbą, kuri ne tik padėtų išspręsti vaiko ir šeimos problemas, bet ir sudarytų sąlygas šeimai pačiai siekti reikiamų pokyčių, užtikrinančių vaiko fizinį ar psichinį saugumą ir jo interesus.

Atvejo vadybą sudaro:

  • pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikio įvertinimas;
  • pagalbos organizavimas; 
  • vaiko individualių poreikių, šeimos socialinės aplinkos rizikos veiksnių bei vaiko ir šeimos stiprybių įvertinimas;
  • pagalbos plano sudarymas;
  • pagalbos plano įgyvendinimas;
  • šeimos stebėsena;
  • periodinis pagalbos plano peržiūrų organizavimas bei pagalbos plano efektyvumo vertinimas.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nėra atsakinga už atvejo vadybos proceso koordinavimą. Savivaldybė atsako už prevencinės, kompleksiškai teikiamos ir (ar) kitos pagalbos vaikui ir šeimai užtikrinimą, o už individualaus atvejo vadybos proceso koordinavimą yra atsakingas atvejo vadybininkas bei socialinių paslaugų įstaiga.

Atvejo vadybos tvarkos aprašas. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-19